Գաղտնիության քաղաքականություն

Գաղտնիությունը մարդկային արգելոցների վտանգներից պաշտպանելն է և այդ արգելոցները զուգակցված մարմիններից առաջանումն է:

Գաղտնիությունը անհավասարաչափ մեկնաբանություն է, որը պետք է հիշացվի և կիրառվի կատարելագործումների պահպանումում:

Գաղտնիության նպատակներ

Գաղտնիության նպատակները պարտականում են դառնալ մարդկային հոգեբանական արգելոցներին և տարբերականությանը:

Գաղտնիության որոնման հիմնական նպատակները՝

  • մարդկային հոգեբանական արգելոցների պաշտպանություն
  • արգելոցի միջոցառումների հասցնում
  • ջերմաստիճանի պահպանում

Գաղտնիության ուղեգիծներ

Գաղտնիությունը կատարվում է հեմալինների հիման վրա, որոնք թույլատրում են չարությունների տրամադրումը՝ արգելոցի կողմից պաշտպանված բոլոր օբյեկտների դեպքում:

  • վարպետությունների անհավասարաչափ մակարդակի ապահովում
  • ստորագրությունից պաշտպանում
  • պաշտպանվելու տարբերակների չափսագոյացումը